رویکرد انتقادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بی طرفی دولت با تاکید بر صیانت از حیات طیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تحقیق حاضر با روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به سراغ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1358 هجری شمسی، رفته و رویکرد کمال گرایانه این سند بنیادین نسبت به حیات طیب شهروند را بررسی نموده است. در بخش نخست، مقاله با روشی بینا رشته ای به تحلیل مفاهیم کمال گرایی و بی طرفی دولت پرداخته و ادله موجهه هریک را مورد ارزیابی قرار داده است. در بخش دوم، به شیوه ای عملی، مقدمه و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام نقد بی طرفی دولت و صیانت از حیات نیک شهروند انشاء شده، مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته است. یافته های مقاله موید آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مسیر پاسخ به مطالبات تاریخی ملت ایران، اسلامی سازی جامعه، اعتلاء فضایل اخلاقی، احیاء سنت و تربیت دینی شهروند گام برداشته است. این سند بنیادین، بی طرفی دولت نسبت به مفهوم خیر را اساسا نپذیرفته و در رویکردی کمال گرا، ضمن اذعان به مسیولیت کلیدی دولت در رشد فضایل اخلاقی و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی، مفاهیم و نهادهایی کمال گرایانه همچون امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ولایت فقیه را شناسایی نموده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2647289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!