بررسی و تطبیق نقشمایه های مرتبط با حیوانات در ایلام باستان با فرهنگ قوم بختیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بسیاری از آداب و رسوم قوم بختیاری همراه با ابهاماتی است که می توان از طریق تطبیق آن ها با یافته های باستان شناختی تمدن ایلام به آن ها پاسخ مناسب داد چرا که حیوانات در ایلام باستان دارای اهمیت ویژه ای بودند و بسیاری از آثار فرهنگی که از تمدن ایلام بر جای مانده دارای نقش مایه های مرتبط با حیوانات است، و از دیرباز تا کنون نقش مهمی در فرهنگ قوم بختیاری داشته اند. بنابراین به عنوان مساله اصلی این پژوهش تلاش دارد که به بررسی تطبیقی حضور پررنگ حیواناتی مانند شیر، مار، بز و غیره در تمدن ایلام و قوم بختیاری بپردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی همراه با بررسی میدانی با رویکردی تطبیقی است. اهداف پژوهش، بررسی و تطبیق نقش مایه های مرتبط با حیوانات در ایلام باستان با فرهنگ قوم بختیاری و همچنین بررسی نفوذ این نقش مایه ها در فرهنگ مردمان این قوم است. با انجام این پژوهش، منشا تقدس و اهمیت حیوانات مورد توجه فرهنگ بختیاری مشخص می شود و همچنین تا حدودی اثبات می گردد که با توجه به زمان نسبتا زیادی که از حکومت ایلام باستان می گذرد، هنوز هم می توان ردپایی از فرهنگ آن ها را در قوم بختیاری مشاهده کرد. جامعه آماری پژوهش شامل 32 اثر از شواهد باستان شناختی و هنری مزین به نقش مایه های مرتبط با حیوانات از تمدن ایلام است. نتایج پژوهش نشان می دهد جایگاه و اهمیت حیواناتی مانند شیر، مار و بز در فرهنگ بختیاری و در مناطق عشایری استان خوزستان و چهار محال و بختیاری، تداوم همان اهمیت و نقش حیوانات در تمدن ایلام است. تداوم این نقش مایه ها به دو صورت از ایلام در فرهنگ بختیاری نفوذ پیدا کرده است: یکی، انتقال مفاهیم اعتقادی و نظری که به صورت های مختلف و جزیی از فرهنگ بختیاری درآمده است؛ مانند تعیین جنسیت فرزند با استفاده از لاشه مار و قربانی حیوانات برای رفع بلا و دیگری، به صورت آثار ملموس مانند بردشیر و استفاده از شاخ در معماری و مراسم مذهبی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2648030 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!