القمر علی مزدلفه ایقونه شعریه عن الحج لنازک الملائکه مقاربه شکلانیه دلالیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برزت المدرسه الشکلانیه علی الساحه النقدیه فی القرن العشرین، لتعید إلی الشکل قیمته التی طالما خسرها فی معرکته مع المضمون؛ ومن هذا المنطلق، یضع الناقد الشکلانی الشکل وحده تحت المجهر، لیستخلص من النظم القایم فی النص دلالاته وإیحاءاته. ترکزت هذه المقاله الوصفیه التحلیلیه بالمقاربه الشکلانیه الدلالیه الإحصاییه، علی قصیده القمر علی مزدلفه، للشاعره نازک الملایکه لدراسه بنیتها، ودلالاتها، وإیحاءات صورها الفنیه التی افرغت فیها الشاعره، تجربتها الروحیه لاستکناه دلالات الحج. خلصت المقاله إلی وجود تناغم بین شکل القصیده ودلالات الحج. استطاعت الشاعره رسم صوره جدیده عن الحج عبر آلیه التغریب؛ إذ الحج یعدو کونه مجرد مناسک دینیه وطقوس مقدسه متوارثه إلی مناسک روحیه إنسانیه، اجتماعیه تعالج قضایا الإنسان المعاصر، وهمومه وآلامه؛ لذلک ربطت الشاعره بین الماضی السحیق والراهن المعیش. فالحج لیس محاکاه ببغاویه لما جری فی الصدر الاول من الإسلام، بل إنه وثیق الصله بروح العصر ومستجدات الواقع المسکون بالوان المعاناه، إنه ملتقی یشهده المسلم لینضم إلی ابناء جلدته من المسلمین الوافدین من کل فج عمیق یقاسمهم همومهم. استخدمت الشاعره بنیه القصیده للإیحاء بالنقله النوعیه التی تحدث فی مناسک الحج وحدها؛ حیث یتدفق الحجیج من شتی ارجاء المعموره إلی ارض الوحی والرساله، متفرقین غرباء عن بعضهم، بعیدین عن روح الإسلام المحمدی الاصیل، ثم تلتقی هذه الجموع وتاتلف، وتستعید هویتها السلیبه، ثم ترسو سفینه الحج فی مرفا تنصهر فیه تلک الجموع لتعود جسدا واحدا، کما وصف الرسول الاعظم وکیانا موحدا واعیا مشترکا فی آلامه وتطلعاته.

زبان:
عربی
صفحات:
87 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2651059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!