چرایی و چیستی موضع گیری ایران در مورد خروج نیروهای بریتانیا از مرزهای دریایی خلیج فارس (1969-1971. م / 1347-1350. ش)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عمده ای پدیدار گشت که مسیله خروج نیروهای انگلستان از مهم ترین پیامدهای آن بود. بر اساس دکترین جدید انگلستان، پایگاه های بریتانیا تا سال 1350 ش/ 1971 م در سرزمین های شرق آبراه سویز از جمله خلیج فارس تخلیه می گردید. پس از اعلام رسمی این موضوع، جهان غرب به رهبری آمریکا، با طرح مسیله خلاء قدرت نگرانی خود را از پیامدهای ناگوار احتمالی آن ابراز نمودند دولت ایران که در موضعی برتر نسبت به سایر امارت های کوچک منطقه قرار داشت، بشدت از خروج نیروهای انگلیسی حمایت نمود و این مسیله به یکی از اصول زیربنایی سیاست خارجی دولت پهلوی دوم تبدیل گشت. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی و علل موضع گیری ایران در برابر مقوله خروج انگلستان از خلیج فارس در اواخر دهه 40 ش/ 60 م می باشد.

روش

روش پژوهش تحلیلی تاریخی و بهره مندی از شیوه کتابخانه ای است و به چگونگی تقابل و چالش ایران با استراتژی جدید دولتمردان لندن بپردازد.

یافته ها

که دولت پهلوی دوم تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل داخلی و رهیافت های بین المللی، در تقابل کامل با تداوم حضور نیروهای نظامی انگلستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفت.

نتایج

خروج نیروهای انگلیسی از مرزهای دریایی جنوب خلیج فارس و پذیرش تغییر در این خطوط، به صورت اجبار و تحت تاثیر مجموعه عوامل منطقه ای و بین المللی انجام گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2652224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!