تاثیر مقدار رنگ دانه فیروزه ای بر ویژگی های فیزیکی بتن مورد استفاده در معماری و شهرسازی ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بتن یکی از مصالح شاخص در حوزه راه و ساختمان است، بهره مندی از بتن رنگی در پروژه های طراحی شهری می تواند در بهبود زیبا سازی معماری و شهرسازی ایرانی نقش بسزایی داشته باشد. در این تحقیق با هدف ساخت بتن فیروزه ای فام برای ساخت معابر بتنی از ترکیب دو رنگ دانه آبی و سبز به میزان 70 به 30 درصد استفاده گردید. در ادامه رنگ دانه در نسبت های وزنی مختلف 3، 5 و 7 درصد جایگزین بخشی از سیمان سفید در بتن شد. آزمایش های انجام گرفته در این تحقیق شامل اسلامپ، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب در بتن سخت شده و دوام سایشی می باشند. همچنین به منظور تحلیل و ارزیابی رفتار بتن رنگی از شاخص های انحراف از معیار داده ها، شاخص اقتصادی و همچنین برای تحلیل ریز ساختار شکست نمونه های بتنی از روش دستگاهی SEM استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از رنگ دانه ترکیبی فیروزه ای باعث کاهش مقاومت بتن خواهد شد. به طوری که استفاده از نسبت های 3، 5 و 7 درصد رنگ دانه در بتن باعث کاهش 6.7، 12.7، 25.8 درصد مقاومت فشاری 28 روزه و باعث کاهش 23.8، 42.9 و 59.5 درصد مقاومت سایشی بتن می شود. بنابراین می توان از بتن با رنگ دانه فیروزه ای در ساخت سازه هایی نظیر آب نما، المان شهری و جداره شهری که کارکرد گرافیک محیطی دارند، استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 تا 220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!