تجزیه کاتالیزوری نوری رنگزای متیل اورانژ با استفاده از نانومیله های روی اکسید/ الیاف پلی آکریلو نیتریل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش نانومیله های روی اکسید (ZnO) با روش رسوب دهی حمام شیمیایی بر روی دو نوع از نانو الیاف الکتروریسی شده پلی آکریلو نیتریل (PAN)  به منظور تجزیه کاتالیزوری نوری رنگزای متیل اورانژ (MO) رشد داده شد. به منظور دستیابی به بالاترین سرعت تجزیه کاتالیزوری نوری ساختارهای مختلفی از ZnO با تغییر مشخصه های رشد نانومیله ها از جمله زمان رشد، غلظت محلول رشد و زیر لایه رشد با استفاده از طراحی آزمایش ها به روش Design of Expert (DOE) مورد بررسی قرار گرفت. الگوی پرتو ایکس (XRD) ساختار بلوری ورتسایت و آنالیز طیف سنجی بازتابی نفوذی (DRS) شکاف انرژی eV 3.2 را برای ZnO نشان داد. همچنین نمونه بهینه سازی شده با زمان رشد 10 ساعت و غلظت 62.5 میلی مولار از محلول رشد روی نیترات و هگزا متیلن تتراآمین (HMTA)، ثابت سرعت تجزیه(k)  min-1</sup> 0.0038 را نشان داد.  انعطاف پذیری، بازیابی سریع و راحت کاتالیزور نوری از پساب تصفیه شده، همچنین سنتز آسان و ارزان نوید بخش کاربردهای عملیاتی نمونه های سنتز شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653097 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!