تبیین وضعیت نماز خواندن دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشگاهی: مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

  نماز برترین جلوه طاعت و پرستش است. دانشگاه وظیفه ای مهم جهت احیای ارزش های اصیل اسلامی به عهده دارد. با توجه به این که تحقیقات کیفی اطلاعات عمیق مبتنی بر یافتن راه حل برای یک مسیله خاص را فراهم می کند. لذا با توجه به جایگاه نماز و اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و کافی درباره نماز خواندن، این مطالعه با هدف تبیین وضعیت نمازخواندن دانشجویان دختر در خوابگاه های دانشجویی انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه کیفی، از نوع تحلیل محتوا و با مشارکت 20 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران که با روش نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و بدون ساختار جمع آوری و تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و تحلیل داده ها به طور مستمر و همزمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای انجام شد.
 

یافته ها

میانگین سنی و مدت اقامت در خوابگاه دانشجویان به ترتیب 25 سال و 12 ماه بود. چهار درون مایه محوری شامل: "آنچه مرا جذب کرد"، "احساسم به نماز خواندن"، "باورهای من" و "جایگزین برای نماز" و 15 زیرطبقه که بیانگر درک مشارکت کنندگان از نماز خواندن بود، در طی فرآیند تحلیل داده ها پدیدار شد.

نتیجه گیری

دیدگاه دانشجویان تاثیر بسزایی در ترغیب یا دور کردن آن ها از نماز داشته است. باورهای غلط و انتخاب جایگزین برای نماز، باعث لغزش در دینداری نسل جوان می شود. دانستن آنچه باعث اشتیاق در نماز خواندن جوانان می شود، می تواند کمک شایانی به مسیولان و برنامه ریزان جهت رغبت هر چه بیشتر آن ها در اقامه نماز کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653584 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!