بررسی تطبیقی روش های درمانی اضطراب مرگ در قرآن کریم و روانشناسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام این تحقیق، یافتن راهکارهای درمانی قرآن برای اضطراب مرگ و مقایسه آن با راهکارهای درمانی روانشناسی برای این نوع از اضطراب بوده است.

روش ها

نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میان رشته ای تطبیقی از منابع معتبر قرآنی و قرآن کریم و تفاسیر گردآوری شده و با دانسته های علم روانشناسی مورد مقایسه قرار گرفته است.

یافته ها

یافته های بدست آمده از آیات قرآن کریم نشان داده که در برخی آیات ، وجود اضطراب مرگ در انسان تایید شده است. البته درباره پیامدهای آن نیز به طور ضمنی اشاره شده و از طرفی در آیات دیگری، علل این اضطراب را نام برده و در آیاتی یا مستقیما با ارایه دادن بینش صحیح در رفع این اضطراب کوشیده و یا راه حل و درمان آن را نشان داده است و مصداق زیبایی از آیه " ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین"‏است.

نتیجه گیری

راهکارهای درمانی اضطراب مرگ در قرآن کریم شامل تایید وجود اضطراب مرگ، ذکر علت های آن، ارایه بینش  و شناخت صحیح از مرگ، توصیه به توبه، مواجهه تدریجی با مرگ در سرتاسر قرآن ، استفاده از تشویق و تنبیه در اصلاح رفتارها ، امید به رحمت و مغفرت الهی و شفاعت می باشد. در نهایت قرآن کریم ، به شکلی طراحی شده که هم محتوای آن در شکل گیری بینش صحیح در انسان موثر است وهم طرز چینش سور و آیات به شکلی است که در تمامی جزء های قرآن کریم مواجهه مکرر با مرگ در آن دیده می شود.در علم روانشناسی نیز روش های شناخت درمانی، رفتار درمانی، مواجهه درمانی، امید درمانی و روش های مدیریت اضطراب و... را برای درمان اضطراب مرگ ذکر کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!