تاثیر فرآیندهای دیاژنزی در توزیع واحد های مخزنی و غیر مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز (چاه های شماره X، Y، Z)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرآیندهای دیاژنزی مختلفی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز را تحت تاثیر قرار داده است. مخزن آسماری در چاه های مورد مطالعه (X,Y,Z) از لحاظ خصوصیات سنگ چینه ای شامل ده زون است. مطالعات پتروگرافی حاکی از سرگذشت دیاژنزی پیچیده این مخزن می باشد. فرایند های دیاژنزی مرتبط با رخنمون تحت الجوی (دیاژنز متیوریک) شامل انحلال گسترده جوی در مغزه های حفاری، سیمانی شدن و همراه با فرایندهای دیاژنزی دفنی شامل دولومیتی شدن های مرتبط با استیلولیت و سیمانی شدن دفنی به عنوان اصلی ترین فرایندهای دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در این میدان می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند که بر خلاف کنترل اولیه رخساره ها بر توزیع تخلخل - تراوایی، فرایندهای دیاژنزی نیز نقش بسیار مهمی در توزیع نهایی پارامترهای مخزنی در مخزن آسماری این میدان داشته اند. انحلال گسترده جوی و شکستگی های موجود در این سازند به همراه دولومیتی شدن های مرتبط با استیلولیت و انحلال سیمان انیدریتی پویکیلوتوپیک و ایجاد سیمان لخته ای انیدریتی در پتروفاسیس های ماسه سنگی به عنوان اصلی ترین فرایندهای افزاینده کیفیت مخزنی و ایجاد کننده واحد های مخزنی معرفی می گردند. بر خلاف این سیمانی شدن های گسترده جوی، دفنی کم عمق و عمیق مرتبط با دولومیتی شدن بیش از حد و تشکیل سیمان انیدریتی به عنوان مهم ترین عوامل دیاژنزی کاهنده کیفیت مخزنی و ایجاد کننده واحدهای سدی و بافلی - غیر مخزنی معرفی می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
82 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653757 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!