مدل سازی رتبه بندی اعتباری شرکت های دارویی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ناقرینگی اطلاعات، تصمیم گیری درست اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان را در خصوص وام دهی و وام گیری با مشکلاتی مواجه ساخته است که رتبه بندی اعتباری می تواند با ایجاد شفاف سازی از وضعیت و مطلوبیت اعتبار وام گیرنده این مشکلات را برطرف سازد. این مشکلات در صنایعی از جمله صنعت دارو که دارای محدودیتها و ویژگی های خاص حاکم بر صنعت در کشور است، بیشتر نمود دارد لذا هدف پژوهش حاضر در راستای غنی سازی دانش رتبه بندی اعتباری، ارایه مدلهای رتبه بندی اعتباری شرکتها برای صنعت دارویی بر اساس ویژگی ها و شرایط حاکم بر صنعت دارویی در ایران می باشد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه و بررسی متون و دستورالعملهای موسسه رتبه بندی مودیز و استخراج عوامل اولیه، اقدام به مصاحبه با افراد خبره و تحلیل گر شرکتهای فعال در صنعت دارویی و اعمال نظر سنجی و حذف و اضافه عوامل موثر بر رتبه بندی اعتباری شرکتهای صنعت دارویی نمود و با استفاده از آزمونهای روایی صوری و محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و همچنین آزمون دوجمله ای، شاخصهای نهایی رتبه بندی اعتباری شرکتهای دارویی استخراج شد و در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به ارزیابی اولویت و اهمیت این شاخصها پرداخته شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
469 تا 505
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!