زمینه ها و ضرورت های تاسیس نظریه روابط بین الملل اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
خاستگاه نظریات روابط بین الملل کنونی ریشه در تحولات، اندیشه ها و نگرش های غربی دارد. از همین رو مبحث امکان سنجی پیدایش و ظهور اندیشه های جدید غیر غربی یکی از مسایلی است که موردتوجه اندیشه ورزان و عالمان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل قرارگرفته است. در این پژوهش نویسندگان کوشیده اند تا بر ظرفیت ها و ضرورت های تاسیس نظریه روابط بین الملل اسلامی تاکید کنند و از همین رو پرسش اصلی این پژوهش این است که زمینه ها و ضرورت های تاسیس نظریه روابط بین الملل اسلامی چیست؟ یافته ها نشان می دهد که رابطه دین و نظریات روابط بین الملل ذر چارچوب نظریات غربی نمی تواند گویای ماهیت واقعی نظریه روابط بین الملل از منظر دینی به ویژه اسلام باشد و با در نظر گرفتن تحولات جدید و نقش آفرینی دین در روابط بین الملل می توان بیان داشت که رو ضرورت تاسیس نظریه روابط بین الملل اسلامی بر طبق مبانی و منابع اسلامی می تواند به صورت یک نظریه جدید موردتوجه قرار بگیرد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2655027 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!