گستره علم حضوری و کاربست آن در تبیین ادراکات حقیقی و اعتباری در اندیشه علامه طباطبائی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مساله علم حضوری از جمله مسایلی است که مورد توجه ویژه فیلسوفان مسلمان بوده است. مساله علم حضوری بعد از ورود مباحث جدید معرفت شناسی به جهان اسلام به ویژه در باب معرفت های پایه و حل معضل مطابقت به طور گسترده ای از سوی اندیشمندان معاصر مورد بررسی قرار گرفت. از جمله این اندیشمندان، علامه طباطبایی (ره) است که با الهام از حکمت متعالیه ملاصدرا نظرات بدیعی ارایه نموده است. از جمله این نظرات، تحقیق ویژه درباره ماهیت علم حضوری، تبدیل علوم حضوری به علم حصولی، وحدت نفس با مدرکات و نتایجی است که از نظریه علم حضوری علامه طباطبایی (ره)، به ویژه در مساله تقسیم ادراکات به اعتباری و حقیقی حاصل می شود. بنابراین مساله این پژوهش عبارت است از: «دیدگاه نهایی علامه طباطبایی (ره) در مساله علم حضوری و نتایج آن -به ویژه در مساله ادراکات حقیقی و اعتباری- چیست؟» هدف از این پژوهش نیز اثبات این مدعاست که دیدگاه ویژه علامه طباطبایی (ره) در مساله ادراکات حقیقی و اعتباری بر اساس مبنای ایشان در حقیقی بودن علم حضوری و اعتباری بودن علم حصولی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2656974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!