تعیین ارتفاع بهینه برای دستیابی به درصد پوشش گیاهی با استفاده از کوادکوپتر (مطالعه موردی: منطقه رضوانشهر استان یزد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از ملزومات مطالعات اکوسیستم ها، تهیه نقشه پوشش گیاهی منطقه است. تهیه این نقشه، معمولا مستلزم مطالعه میدانی است. ازآنجاکه مطالعات میدانی با صرف هزینه و زمان زیادی همراه است، استفاده از دانش سنجش از دور، یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است. در این مطالعه، اقدام به بررسی قابلیت استفاده از عکس برداری توسط کوادکوپتر، برای تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی منطقه شده است. در همین راستا، عکس برداری از پوشش گیاهی در 9 ارتفاع مختلف از سطح زمین صورت گرفت. پرنده مورد استفاده این تحقیق، فانتوم 4 مجهز به دوربین با کیفیت 12 مگا پیکسل است. ارتفاع عکس برداری از 20 متری از سطح زمین شروع شده و با توجه به قدرت پوشش پرنده، تا 100 متری به فواصل هر ده متر صورت گرفته است. با افزایش ارتفاع عکس برداری، مساحت کل عکس برداری شده بیشتر شده ولی تفکیک جزییات کمتر شده و در ارتفاعات پایین، مساحت کل نشان داده شده کمتر، اما قدرت تفکیک جزییات بالاتر است. ازآنجاکه با افزایش ارتفاع، دامنه دید و ابعاد پلات عکس برداری وسیع تر می شود، اقدام به مقایسه آن با مقادیر درصد پوشش گیاهی به دست آمده از تصاویر گوگل ارث گردید که دارای همبستگی 99 درصد بود. همچنین ارتفاع بهینه عکس برداری برای استخراج درصد پوشش گیاهی تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان داد ارتفاع بهینه برای عکس برداری جهت محاسبه درصد پوشش گیاهی با توجه به تیپ گیاهی موجود در منطقه که درختچه ای و به طور عمده تاغ است، ارتفاع 90 متری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2658194 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!