مروری منظم بر گروه های واژگانی در مقالات تحقیقاتی در رشته های علوم سخت از جمله علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

اهمیت عبارت  «منتشر کن یا نابود شو » در محیط های دانشگاهی، به دلیل نقشی که در میزان دستاوردهای دانشگاه در سراسر جهان می تواند داشته باشد، بویژه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشکلی غیرقابل انکار است. برای برطرف کردن مشکلات در زمینه انتشار مقالات، نویسندگان دانشگاهی باید به مجموعه دانش زبانی (مانند گروه های واژگانی) تسلط داشته باشند، که عنصر اصلی نوشتار علمی است و جهت نوشتن مقالات پژوهشی قابل انتشار ضروری است.

روش کار

مطالعه حاضر به بررسی 85 مقاله تحقیقی تجربی می پردازد که برای استخراج گروه های واژگانی چهار کلمه ای پر تکرار، منتشر شده بین سال های 2008 و 2021 در مجلات با نمایه " I.S.I " و "Scopus" در رشته های مختلف علوم سخت از جمله علوم پزشکی انجام شده است. علاوه بر این، فهرستی از گروه های واژگان چهار کلمه ای عمومی دانشگاهی در بخش های مختلف مقالات پژوهشی علوم سخت ارایه می کند که می تواند به عنوان فهرست مرجع گروه های واژگان عمومی برای نوشتن مقالات پژوهشی در علوم سخت استفاده شود.

یافته ها

این بررسی مروری نشان داد که در هر رشته، متخصصین از گروه های واژگانی مختص همان رشته استفاده می کنند. همچنین یافته ها نشان داد که نوشتارهای آکادمیک از نظر ساختار گروه های واژگانی به شدت به "عبارت های اسمی" و از نظر عملکردی بر گروه واژگان "ارجاعی" متکی می باشد.
 

بحث و نتیجه گیری

درمطالعه حاضر نتیجه گیری میشود که برای افزایش موفقیت تحصیلی و سواد مقاله پژوهشی ضروری است که ویژگی های زبانی مانند گروه واژگان در نوشتار دانشگاهی را دریابیم.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
535 تا 551
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659035 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!