معرفی و ملاحظات استفاده از قفس های آزمایشگاهی در آزمایشات زنبور عسل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کلونی های زنبور عسل را می تو.ان در فضاهای کوچک تری نسبت به کندو به نام قفس آزمایشگاهی نگهداری و مطالعه کرد. استتفاده از قفس های آزمایشگاهی در مطالعات زنبور عسل به دلیل کنترل شرایط آزمایش می تواند منجر به راه حل های نوآورانه برای رفع مشکلات مرتبط با تولید و سلامت زنبور عسل شود. در قفس های آزمایشگاهی در صورت فراهمی مواد غذایی کافی می توان شرایط کلونی را تا حد امکان مشابه با شرایط کلونی در شرایط طبیعی کرد. قفس های آزمایشگاهی برای اهداف مختلف استفاده می شوند و هزینه ی آزمایش به دلیل نگهداری کلونی کوچکتر به جای استفاده از کلونی کامل در مزرعه بسیار کاهش می یابد و انجام آزمایش های متعدد در یک دوره کوتاه امکان پذیر می باشد. سیستم قفس قابل اجرا و مقرون به صرفه است و مزایای متعددی دارد ولی باید توجه شود که نوع قفس آزمایشگاهی بستگی به هدف مطالعه دارد و اندازه قفس و وسایل مورد نیار برای ساخت قفس به متغیرهای مورد بررسی در آزمایش بستگی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!