راهکارهای بهبود وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبور عسل در شهرستان فریدونشهر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه، علی رغم اهمیت قابل توجه صنعت پرورش زنبورعسل در مناطق و جوامع گوناگون به واسطه کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی خود (مانند تسهیل گرده افشانی گیاهان)، این صنعت هنوز با چالش ها و فرصت های مغفول مانده ای مواجه است که وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل تحقیق حاضر تلاش کرده است تا راهکارهای بهبود وضعیت عملکرد و مدیریت واحدهای پرورش زنبورعسل در شهرستان فریدونشهر واقع در استان اصفهان را شناسایی و اولویت بندی کند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. حجم نمونه مطالعه شده 140 نفر بود که با شیوه نمونه گیری طبقه ای از بین زنبورداران شهرستان فریدونشهر (210 زنبوردار) انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که راهکارهای شکل گیری سامانه ای یکپارچه در جهت توزیع کافی و به موقع نهاده ها و خدمات، افزایش توجه دولت و بهبود خدمات حمایتی و توسعه ای در بخش پرورش زنبورعسل، تسهیل تامین اعتبار و سرمایه گذاری در بخش پرورش زنبورعسل و ارایه خدمات بیمه ای مناسب در راستای افزایش تاب آوری زنبورداران از بالاترین اولویت در میان سایر راهکارها برخوردار هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659094 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!