بررسی تحلیلی مبانی، روش وقواعد تفسیری امام خامنه ای درتفسیرسوره کوثر

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مساله ای که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است« مبانی، روش وقواعد تفسیری امام خامنه ای درتفسیرسوره کوثر » است، بررسی ها حکایت از آن دارد که روش وگرایش تفسیری امام خامنه ای(مد ظله العالی) در تفسیر سوره مبارکه کوثر، روشی اجتهادی همراه با روش های قرآن به قرآن وروایی است وگرایش برجسته در این تفسیر، گرایش اجتماعی وخانوادگی با جهت اخلاقی وتربیتی است ونکات ادبی وکلامی در آن مشاهده می شود. روش تحقیق در این پژوهش بررسی تحلیلی وتوصیفی نظریات تفسیری امام خامنه ای در سوره کوثر می باشد. نو آوری پژوهش حاضر بررسی تحلیلی گرایشات اجتماعی وخانوادگی سوره کوثر با رویکرد اخلاقی وتربیتی است در این تفسیر به دشمن شناسی ومقابله با ترفند های تبلیغی وروانی انها وتعیین مصداق وشخصیت پژوهی با توجه به الگو دهی پرداخته شده است. مزیت این پژوهش پردازش سوره کوثر بر اساس مبانی وقواعد تفسیری از جمله فضای اجتماعی وفرهنگی نزول سوره وشان نزول ها ونشان دادن تاثیر آنها در فهم صحیح سوره واعتبار سنجی وکشف غرض اصلی سوره می باشد. همچنین تحلیل دقیق روایات مرتبط با سوره، طرح مباحث جامعه شناسی وارایه موضوعات مستقل همراه با نوآوری ها وتبیین درس ها وپیام های قرآنی سوره ونقد روایات مجعول وترجمه های ضعیف می باشد. دستاورد این پژوهش، معرفی روش تفسیری امام خامنه ای است که باتکیه بر قواعد تفسیری همانند: ممنوعیت تفسیر به رای و پرهیز از پیش داوری، لزوم مراجعه به منابع لغوی و عدم تکیه بر ذهنیات، ضرورت توجه به قاعده سیاق، تفسیر قرآن بر پایه مستندات و قراین معتبر، لزوم رعایت اصول محاوره عرفی و عقلایی و توجه به پیوستگی و ارتباط بخش های مختلف متن قرآن، به نقد هدفمند اندیشه های تفسیری سایر مفسران پرداخته و با ارایه تحلیل روشمند، آراء تفسیری برخی از مفسران را از ساحت قرآن ناسازگار دانسته و آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داده و گزینه مناسب را ذیل آیات سوره کوثر، تفسیر و تبیین کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2660217 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!