بررسی تحلیلی مسئله«ایمان در قرآن» در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (دام ظله)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

انسان موجودی است که میل به تعالی و جاودانگی و سعادت دارد و از طرفی برای دستیابی به این صفات نیاز است تا انسان رابطه خود را با خالق خود به نحو احسن برقرار و حفظ کند و این مهم در راستای ایمان قلبی تحقق پذیر خواهد بود از این رو در تمامی ادیان الهی، بحث ایمان جزو بحث های پر اهمیت می باشد. از این جهت تمامی ادیان در این که تنها انسان های با ایمان اهل نجات و رستگاری اند، اتفاق نظر دارند. دین جامع اسلام نیز به مثابه این موضوع اهمیت فراوان ایمان را ذکر کرده است و در قرآن، آیات فراوانی که به مسیله ایمان اختصاص یافته است جایگاه و شانیت بالای این موضوع را می رساند؛ چنان که ایمان اساس و محور تمام ارزش ها و خوبی ها دانسته شده است. در تحقیق حاضر سعی برآن دارد تا ایمان در قرآن را در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای(دام ظله) بررسی کند نوآوری پژوهش دقت بر نگاه جامع امام خامنه ای به قرآن وتبیین معارف قرآنی به گونه جهانبینانه می باشد. هدف این تحقیق تبیین اندیشه های قرآنی امام خامنه ای(دام ظله) نسبت به مسیله ایمان در قرآن است. نتیجه ای که به دست می آید این است نگاه جامع امام خامنه ای(دام ظله) به مسیله ایمان در جهت تعالی و رشد یک جامعه ی اسلامی ارایه شود. روش تحقیق ما توصیفی تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای جمع آوری شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2660218 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!