بررسی انگیزه ها و موانع مشارکت افراد در برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کووید در شهرستان سمنان در سال 1400- مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

واکسن ها موفق ترین و مقرون به صرفه ترین ابزار بهداشت عمومی هستند که به کنترل، حذف یا ریشه کنی بسیاری از بیماری های واگیر کمک کرده اند. از این رو سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که به منظور افزایش پذیرش واکسیناسیون، هر کشور باید راهبردی مناسب برای افزایش انگیزه ها و تمایل افراد و هم چنین رفع چالش های ایجاد شده برای دریافت واکسن شناسایی و ارایه کند. هدف از این مطالعه کیفی، شناسایی انگیزه ها و چالش های شرکت کنندگان در برنامه واکسیناسیون کووید19، به ویژه با واکسن پاستوکووک بود که به طور مشترک توسط موسسه واکسن های فینلای کوبا (IFV) و انستیتوهای پاستور ایران (PII) تهیه شده، تا به درک بهتری از چالش های واکسیناسیون در جامعه ایرانی دست یافته و راه هایی برای افزایش و تقویت انگیزه ها بیابند.

مواد و روش ها

در مطالعه کیفی حاضر نمونه ای هدفمند از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز اصلی شهری سمنان برای رسیدن به اشباع داده ها (30 نفر) با سوالات باز در یک مصاحبه ی 30 دقیقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. پس از انجام مصاحبه فایل صوتی به دقت و در صورت لزوم به صورت منقطع توسط شخص مصاحبه کننده گوش داده و تایپ شد. محتوای آشکار و پنهان داده های به دست آمده از گزاره ها بررسی شد و سپس از تحلیل محتوای مرسوم برای توسعه خوشه های معنادار مضامین استفاده شد.

یافته ها

مضامین اصلی انگیزه های شناسایی شده افراد در پژوهش حاضر شامل: کنترل بیماری و کاهش مرگ و میر، حفاظت از سلامتی و برقراری ایمنی جمعی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیشبرد دانش پزشکی، اعتماد و اعتبار شرکت انستیتو پاستور، عوارض احتمالی قابل قبول و اثربخشی بالا، ایرانی بودن واکسن، ویژگی های منحصر به فرد واکسن می باشد و هم چنین موانع شناسایی شده عبارت است از: باورهای نادرست و نااگاهانه، عدم اعتماد به واکسن، ترس و نگرانی افراد از عوارض جانبی، ویژگی های منحصر به فرد واکسن، عدم مقبولیت جهانی، عدم شناخت کافی از ویژگی های واکسن.

نتیجه گیری

پاستوکووک به عنوان یکی از واکسن های اصلی ضد کووید19 که به طور مشترک توسط PII و IFV ساخته شد، از هر نظر برای مردم ایران قابل قبول بود. بنابراین پاستوکووک، نقش مهمی در دستیابی به سطوح قابل قبول ایمنی در کشور در طول همه گیری ایفا کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
363 تا 377
لینک کوتاه:
magiran.com/p2660925 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!