ارائه الگوی راهکارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه توسعه صنعت گردشگری و ماندگاری آن تا حد زیادی در گرو استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای آن از جمله اینترنت اشیا است، در این راستا برای تحقق چشم انداز صنعت گردشگری و رشد در این حوزه، استفاده و وابستگی به فناوری اطلاعت و ارتباطات اجتناب ناپذیر است و باید از توانمندی ها و منابعی که در این حوزه وجود دارد، نهایت استفاده بشود. هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در شهر کرمانشاه است.

مواد و روش

این پژوهش، پژوهشی کیفی است که در دو مرحله انجام شده است. ابتدا با مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا شناسایی و تفسیر شد. سپس برای تایید اعتبارسنجی راه کارهای شناسایی شده، این راه کارها در اختیار 20 نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و گردشگری قرار گرفت.

نتایج و بحث: 

نتایج پژوهش نشان می دهد که راه کارهای ماندگاری گردشگری با رویکرد کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا دارای بعد حمل و نقل شامل مولفه های اطلاعیه های حمل و نقل و تجربه خاص سفر، بعد اطلاع رسانی شامل آموزش دهی و آگاه سازی، بعد سفارشی سازی شامل مولفه های سفارشی سازی محیط و سفارشی سازی خدمات، بعد بازخورد شامل مولفه بازخوردهی خدمات، بعد خدمات شامل مولفه های خدمات شهری و خدمات خصوصی، بعد مالی شامل مولفه های هزینه یابی و کاهش هزینه است.

نتیجه گیری

سازمان های مقاصد گردشگری می بایستی با الگوگیری از کشورهای موفق در زمینه گردشگری هوشمند، نسبت به راه اندازی زیرساخت های بهره مندی از کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا اقدام کنند. این کار می تواند با به کارگیری نیروی انسانی متخصص این کشورها و استفاده از خدمات شرکت های هوشمند سازی به منظور تسهیل فرایند مذکور صورت بپذیرد. لازم به ذکر است استفاده از راه کارهایی شناسایی شده نیازمند یک هماهنگی مطلوب میان ارگان های متخلفی از قبیل صنعت هواپیمایی، صنعت گردشگری، دولت و شهرداری و تمامی سازمان ها و ارگان های ذی ربط است.

زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2662652 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!