اثرات سرریز توسعه پایدار چین و اتحادیه اروپا بر ایران: رهیافت پایداری یکپارچه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مفهوم توسعه پایدار، در حال حاضر به عنوان یکی از معتبرترین تعاریف علمی و عملی برای جامعه بشری شناخته می شود، بطوریکه سازمان ملل به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جهانی، اهداف گوناگونی را جهت نایل شدن به توسعه پایدار، تعریف کرده و آن را به سه مولفه امور اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تقسیم بندی نموده است. هدف این مطالعه برآورد کشش های پایداری است تا بررسی کند که چگونه ارکان توسعه پایدار در ایران باید با اتحادیه اروپا و چین تعامل داشته باشند. بدین منظور، این تحقیق از مدل SEY شامل سیستم معادلات همزمان و علیت گرنجر در بازه زمانی 1993-2020 بصورت سالیانه با دو رویکرد اطلاعات محدود و کامل استفاده می کند. بر اساس نتایج حاصل شده، کشش های بالای پایداری در میان این کشورها وجود دارد که حاکی از اثرات سرریز قابل توجه آنها و تایید دیدگاه پایداری یکپارچه است. علاوه بر این نتایج نشان دهنده آنست که، جریان قابل توجه اثرات سرریز بین ایران و چین وجود دارد و همچنین، ایران در به کارگیری و فعال سازی جریان های بالقوه اثرات سرریز پایداری از اتحادیه اروپا ناموفق بوده است. بنابراین، سیاست گذاران در ایران باید برای بهبود و تسریع پیشرفت توسعه پایدار، همچنین باید روابط خود را با چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان حفظ کنند و در عین حال روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشند تا اثرات سرریز احتمالی بین ارکان پایداری ایران و اتحادیه اروپا را فعال کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2663760 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!