کاربست آراء تربیتی جان دیویی در تعلیم و تربیت نوین

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر به کاربست آرای تربیتی جان دیویی در تعلیم و تربیت نوین با هدف کاربردی ساختن آن می پردازد. این تحقیق از نوع تحلیل اسنادی است و به روش مروری انجام شده است. در این راستا و بر اساس نتایج بدست آمده : طبق دیدگاه دیویی، معرفت حقیقی بر اساس تجارب حاصل می شود و آموزش و پرورش، فرایند تربیتی، سازماندهی مجدد، بازسازی و تغییر شکل دادن است. نظر و عمل یا نظریه و عملکرد را نمی توان از همدیگر تفکیک کرد و آن دو، حکم واحد را دارند. هدف از منظر دیویی را می توان، آزمایشگاهی دانست که در آن هدف سازندگی، بازی و مطالعه طبیعت است و بچه ها با علاقه ی فعالانه به بازسازی تجارب خود می پردازند و مدام در حال بازسازی آن هستند.مولفه اصولی تعلیم و تربیت از نظر دیویی، تجربه و تفکر در تربیت است. انباشتن اطلاعات بی معنی در ذهن، یادگیری و فهم واقعی نیست. یادگیری واقعی از طریق تجربه، یعنی تاثیر و تاثر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد. و بهترین روش آموزش از نظر جان دیویی روش حل مسیاله است که دانش آموز با طرح مسیاله در ذهن به ساخت فرضیه و سپس فرضیه سازی و آزمایش فرضیه ها و نهایت ارزشیابی می پردازد. و مهمترین آزادی، آزادی اندیشه و فهم است که در آن انسان به مشاهده و قضاوت صحیح می پردازد.دیویی با تکیه بر اصل تحول طبیعی، بنیاد هستی را محصول فرایندی از تحول و انتخاب طبیعی می داند و این باور را مبنای فلسفه تعلیم و تربیت قرار می دهد. انتظار می رود نظام تعلیم و تربیت کشور با بهره گیری از نقاط مثبت مکتب تربیتی جهان شمول دیویی ، عملگرایی را در آموزش به منصه ظهور برسانند.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664709 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!