فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و تاثیرات آن بر سلامت روان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پدیده ای نو ظهور و مملو از فرصت ها و تهدید ها است. اینترنت طی سالیان اخیر با زندگی بشر در هم آمیخته شده است و زندگی تمامی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان می باشد. این پژوهش به روش کیفی و برای جمع آوری اطلاعات آن مروری بر منابع مکتوب مرتبط در این زمینه شده است. که پس بررسی منابع و مقالات معتبر به یک طبقه بندی و دسته بندی منسجم رسیدیم. فضای مجازی و اینترنت بخشی از زندگی روزمره انسان ها را در بر گرفته است و البته رسانه ها و فضای مجازی امروزه موضوع تربیت فرزندان و تاثیر گذاشتن این فضا بر روی فرزندان را به موضوعی نگران کننده برای خانواده ها تبدیل کرده است همچنین فضای مجازی بر سلامت روان افراد هم بسیار تاثیر گذار است که باید با شناخت فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و اثرات آن بتوان از فضای مجازی در جهت مثبت استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664710 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!