مدل سازی دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II و روش هیبریدی NSGAII-TOPSIS

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در اکتشافات نفت، تعیین بستر حوضه های رسوبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعه هندسه سنگ بستر و تهیه تصاویر دوبعدی از آن، مستلزم استفاده از محاسبات وارون غیرخطی است. الگوریتم های مورد استفاده شامل الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) و روش هیبریدی NSGAII-TOSIS است که ابزاری مفید در محاسبات برآورد عمق به شمار می روند. الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب برای حل مسایلی با توابع هدف متعدد و بیشتر متعارض کاربرد دارد. این الگوریتم توانایی زیادی در حل مسایل چندهدفه نامقید دارد. روش هیبریدی الگوریتم NSGA-II با الگوریتم TOPSIS  می تواند جایگزینی برای روش های بهینه سازی در مدل سازی ژیوفیزیکی باشد. در این مطالعه جهت راستی آزمایی و صحت سنجی الگوریتم های به کار رفته، از داده های تولید شده با یک مدل مصنوعی فرضی و پیچیده استفاده شد. برای بررسی دقیق تر عملکرد این الگوریتم ها، داده های مصنوعی فرضی در دو حالت بدون نوفه و همراه با نوفه سفید گوسی تا 10 درصد مطالعه و بررسی شدند. نتایج مدل سازی با این الگوریتم ها تطابقی پذیرفتنی با مدل اولیه داشت. این نتایج حاکی از پایداری مناسب الگوریتم ها در برابر نوفه های سفید گوسی با دامنه های به نسبت زیاد است. با بررسی داده های واقعی مربوط به داده های گرانی سنجی حوضه مغان در شمال غرب ایران و صحرای آتاکاما در کشور شیلی، نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب هر دو الگوریتم است.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664714 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!