تحلیل بروندادهای غلبه جریان عقل گرایی اعتدالی بر نص گرایی افراطی در مهدویت پژوهی سده اخیر حوزه علمیه قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در ادیان الاهی – به ویژه دین اسلام و مذهب تشیع – نسبت به متون دینی، به طور کلی، با دو نگرش و رهیافت مواجه هستیم: «نص گرایی» و «عقل گرایی». جریان نص گرا، در فهم دین محوریت و اصالت را به متن داده و بر فرع و حاشیه بودن عقل تاکید می کند و جریان عقل گرا (اعتدالی)، ضمن پایبندی به متن، برای عقل نیز شان کشف معارف دینی قایل است. حوزه علمیه قم در سده اخیر، شاهد حضور این دو جریان در صحنه مهدویت پژوهی بوده است. جریان عقل گرای اعتدالی با نقد تک ساحتی بودن روش نص گرایان افراطی، بین عقل و متن و پایایی و پویایی باورداشت مهدویت پیوند و آشتی برقرار کرده و مبارزات علمی بر جریان نقل گرای افراطی غالب شد. پژوهش پیش رو، از آن جا که به دنبال کشف بروندادهای غلبه جریان عقل گرایی اعتدالی بر نص گرایی افراطی حوزه علمیه قم در مهدویت است و به توصیف و تحلیل نتایج غلبه تفکر عقل گرایی بر نص گرایی در آن آموزه می پردازد، و بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی مبتنی است؛ از نظر روش اجرای تحقیق، توصیفی تبیینی خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2666381 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!