ملاک های تحقق شاخصه های کارآمدی نظام ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقدورات و موانع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سوالی که در این پژوهش در پی پاسخ به آن هستیم این است که شاخصه ها و ملاک های تحقق کارآمدی نظام ولایت فقیه بر مبنای مقدورات و موانع چیست؟

روش

این پژوهش به روش اسنادی - کتابخانه ای و با استفاده از  چارچوب مفهومی نظریه توفیق که از نظریات موجود در باب سنجش کارآمدی دولتهاست، انجام شده است.

یافته ها

شاخصه های کارآمدی بنابر آنچه از مبانی نظریه ولایت فقیه و از منظومه فکری رهبران آن استخراج شده اند، بنابر اولویت بندی  عبارتند از: 1 حاکمیت قانون 2 عدالت اجتماعی 3 امنیت و ثبات سیاسی 4 مسیولیت پذیری و نظارت 5- مشارکت سیاسی. این شاخصه ها با ملاک های روشی عقل گرایی، مصلحت محوری و وحدت گرایی مورد ملاحظه قرار می گیرند. یافته های پژوهش ، با توجه به سه سطح تحلیل کارآمدی توفیق که عبارت است از: اهداف، امکانات و موانع، علی رغم حجم گسترده موانع درونی و بیرونی ، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و محدودیت امکانات، نظام جمهوری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف تاسیس نظام سیاسی خود، با شاخصه های مذکور، موفق عمل کرده و نمونه یک سیستم کارآمد براساس مولفه های کارآمدی را ارایه داده است لکن ادامه مسیر موفق آن، نیازمند الگو و نرم افزارهایی است که تولیدات فکری و علمی خودرا مبتنی بر همان اصول تاسیسی و ارزش های والای دینی خود ارتقا بخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2667893 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!