بررسی تهدید داعش به شیعیان در عراق و ایران از دیدگاه تیری بالزاک

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ظهور داعش بعد از جنگ عراق در سال 2003 و گسترش فعالیتهایش در سالهای اخیر یکی از مهم ترین تهدیدها درخاورمیانه و جهان به شمار می رود. از زمان بروز، تهدیدهای داعش از خاورمیانه تا شمال افریقا، آسیای مرکزی و اروپا گسترش پیدا کرده است وغرب به رهبری امریکا نیز تلاشهایی برای مبارزه با تروریسم انجام داده است. اما کنش کلامی رهبران مذهبی و سیاسی عراق و ایران در امنیتی ساختن تهدید داعش به شیعیان این کشورها مورد تحلیل دقیق قرارنگرفته است. این پژوهش، درپی پاسخگویی به این پرسش می باشد که رویکرد رهبران شیعه در امنیتی سازی تهدید داعش به شیعیان عراق و ایران چگونه است؟ فرضیه نوشتار این است که رهبران ایران و عراق در بیان تهدید داعش به شیعیان نقش موثری ایفا کرده اند. سخنرانیها و گفتار رهبران سیاسی و مذهبی شیعه ایران و عراق به عنوان ابزاری برای امنیتی ساختن تهدید داعش، فضای ذهنی و فکری مردم و بازیگران منطقه ای و جهانی را هر چه بیشتر متوجه این تهدید کرده است. در این پژوهش با روش تحلیل محتوا به بررسی گفتار و سخنرانیهای رهبران شیعه پرداخته می شود و تیوری امنیتی تیری بالزاک به عنوان چارچوب نظری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که داعش یک تهدید امنیتی جدی است ونزاع شیعه و سنی را گسترده تر کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2667894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!