طراحی مدل ارتقای کارآمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از آنجایی که نمایندگی مجلس شورای اسلامی از جایگاه بسیار مهمی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و حساسیت های بالایی بر کنش و رفتار نمایندگان مجلس وجود دارد و هرساله بازتاب‏های مثبت و منفی متعددی از رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس مشاهده می‏گردد که برخی از این رفتارها، غیرحرفه‏ای و ناشی از ناآگاهی، برخی غیراصولی و همراه خشونت و به‏دور از شانیت و اخلاقیت بوده که استمرار و تکرار این رفتارها ازیک سو، می تواند موجب تضعیف جایگاه مجلس در میان آحاد ملت و از سوی دیگر، افتادن بهانه به دست دشمنان انقلاب گردد، این پژوهش که از لحاظ هدف، کاربردی می‏باشد، به منظور توسعه و ارتقای سطح کارآمدی و رفتار حرفه‏ای شخصیت‏های سیاسی مهمی چون نمایندگان مجلس، با هدف شناخت و تعیین مولفه‏های مدل ارتقای کارآمدی و ارایه‏ی الگوی عملی جهت آموزش به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به روش ترکیبی (روش آمیخته) از نوع اکتشافی (کیفی-کمی) و به انجام رسیده و با استفاده از نظرات و دیدگاه‏های 30 تن از نمایندگان دوره‏های مختلف مجلس شورای اسلامی و 15 تن از صاحب‏نظران و متخصصان در زمینه طراحی مدل آموزش اخلاق حرفه‏ای، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، اقدام به کشف و دسته بندی 108 مولفه‏ی کارآمدی به عنوان اخلاق حرفه‏ای در انجام تکالیف نمایندگی مجلس شورای اسلامی در 10 بعد کرده و در نهایت، ضمن نظرسنجی از تعداد 165 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب پرسشنامه در جهت تایید مولفه ها و ابعاد به‏دست آمده، مدلی به منظور آموزش این مولفه‏ها به نمایندگان مجلس طراحی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2667895 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!