کاهش مصرف سوخت ویژه یک موتور میکرو - توربوجت با تبدیل آن به موتور میکرو - توربوفن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با وجود کاربرد زیاد موتورهای میکروتوربینی در عرصه های مختلف هوافضا، اما این موتورها برای تامین تراست مطلوب، سوخت نسبتا بالایی مصرف می کنند. میزان مصرف سوخت یک پارامتر کلیدی در کارایی، مداومت پرواز و برد یک وسیله پرنده بدون سرنشین است. یک راهکار موثر برای کاهش مصرف سوخت این موتورها در عین حفظ میزان تراست، تبدیل آنها به موتورهای میکرو - توربوفن است. در این تحقیق، یک ساختار موتور میکرو - توربوفن با جریان آمیخته مشتق از یک موتور میکرو - توربوجت بکار گرفته می شود. جهت تحلیل عملکرد این ساختار، یک مدل سازی ترمودینامیکی با روش تکرار ماتریسی و حل کننده نیوتن - رافسون برای یک موتور میکرو - توربوفن انجام می شود. یافته های مدل سازی موتور در مقایسه با یک نرم افزار شبیه سازی عملکرد موتور توربینی صحه گذاری می شوند. پس از آن ماژول فن لازم برای موتور تبدیل یافته طراحی شده و عملکرد موتور میکرو - توربوفن در حالت پایا و گذرا مورد بررسی قرار می گیرد. مقایسه عملکرد موتور جدید با داده های تست موتور پایه نشان می دهد که علی رغم عدم تغییر در مقدار تراست، مصرف سوخت ویژه به اندازه 20 درصد کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2669479 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!