آنالیز روغن و داده های مصرف جهت بررسی لزوم پیاده سازی تصفیه برون خط هیدرولیک دامپ تراک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بهبود کیفیت روغن هیدرولیک در حین گردش در خط و افزایش عمر آن جهت پیشگیری از خرابی های ناشی از آلودگی آن بسیار اهمیت دارد. بهبود کیفیت علاوه بر آنکه از خرابی های ناشی از آلودگی پیشگیری می کند مانع از تعویض زودهنگام روغن و آلودگی محیط زیست می شود. با امکان سنجی تصفیه خارج از خط روغن و پیاده سازی آن در مدار هیدرولیک می توان توقف تجهیزات را به تعویق انداخت و هزینه های ناشی از آن را کاهش داد. در کار حاضر، داده های مربوط به مصرف روغن هیدرولیک شاول و دامپ تراک در معدن شماره 1 گل گهر بررسی می گردد تا امکان و یا نیاز پیاده سازی تصفیه برون خط روی آن بررسی گردد. برای این کار، نتایج آنالیز روغن ماشین آلات موردنظر بررسی شده است. داده های آلودگی روغن بر اساس استانداردها کدگذاری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داد که آلودگی روغن با توجه به مدت زمانی که از تعویض آن تا زمان برداشت جهت آنالیز سپری شده، زیاد است و تصفیه طول خط پاسخگوی حذف ذرات آلوده متناسب با میزان مطلوب بر اساس استانداردها نمی باشد. با توجیه نیاز به تصفیه مناسب، طراحی مجموعه تصفیه برون خط انجام شده است. این طراحی، بر اساس حجم مخزن و میزان روغن در گردش سیستم محاسبه و ارایه شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
151 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2669486 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!