اثر شوک های قیمت نفت بر بازده بازار سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت (رهیافت رگرسیون پارامترمتغیر درطول زمان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه به بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر بازده سهام منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از یک روش دومرحله ای بر اساس مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و مدل های رگرسیون پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) می پردازد. داده های استفاده شده در این پژوهش برای کشورهای ایران، امارات، قطر، عربستان، کویت، الجزایر و ونزویلا از کشورهای عضو اوپک و روسیه، مکزیک و بحرین از کشورهای عضو اوپک پلاس، در قالب دوسری داده سری زمانی ماهانه شامل داده های مربوط به بازار نفت و بازار سهام از سال 2000 الی 2021 می باشند. قیمت نفت با تفکیک کردن شوک های عرضه و تقاضا موردمطالعه قرار گرفته است، نتایج شواهدی از واکنش متغیر در طول زمان بازده های بازار سهام به شوک های نفتی مختلف (شوک عرضه نفت ، تقاضای کل و تقاضای نفتی) را گزارش می کند. علاوه بر این، بازده سهام به شوک های تقاضا بیشتر از شوک های عرضه واکنش نشان می دهد. همچنین، اثر شوک عرضه بر بازده سهام؛ منفی و اندک است، درحالی که شوک تقاضای کل تاثیر مثبتی بر بازده سهام کشورها به غیراز ایران و الجزایر دارد. شوک های تقاضای نفت نیز دارای اثرات مثبتی برای کشورهای روسیه،قطر و مکزیک است اما نسبت به تقاضای کل از قدرت کمتری برخوردارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
131 تا 160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670856 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!