حذف زیستی کادمیوم از آب توسط پروبیوتیک ها در جاذبه مریخ و میکروگراویتی شبیه سازی شده

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گرانش زمین یکی از نیروهایی است که به طور مداوم بر موجودات زنده تاثیر می گذارد. تغییرات آن می تواند بر رفتار و عملکرد موجودات موثر باشد. مطالعه چنین اثراتی می تواند منجر به کشف روش های کاربردی نوین شود. فلزات سنگین خطرات زیادی برای سلامت انسان دارند. آن ها به عنوان شبه عنصر عمل نموده و حتی ممکن است در فرآیندهای متابولیک اختلال ایجاد کنند. کادمیوم به عنوان یکی از خطرناک ترین فلزات، به دنبال القای استرس اکسیداتیو، باعث ایجاد نقص در ترمیم DNA، آسیب به DNA و گاهی منجر به سرطان می شود. روش های مختلفی برای حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی معرفی شده است. حذف زیستی توسط پروبیوتیک ها یکی از این روش های بی خطر می باشد. در این مطالعه اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر حذف زیستی کادمیوم در شرایط میکروگراویتی و گرانش مریخ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار 24 ساعته آب توسط لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باعث حذف 77/43% از غلظت کادمیوم.در گرانش زمین، 74/54% تحت میکروگراویتی و 84/54% در گرانش مریخ شد. آنالیز آماری نشان داد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در حذف زیستی کادمیوم موثر بوده و حتی با تغییرات جاذبه نیز این قابلیت حفظ گردید. بنابراین می توان از این باکتری در رفع آلودگی فلزات سنگین در زمان ماموریت های فضایی به منظور حفظ سلامت فضانوردان بهره جست.
زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670901 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!