مقتل نگاری به مثابه پاسخی برای نیازهای فرقه ای؛ مطالعه موردی: «تسمیه من قتل مع الحسین علیه السلام» اثر فضیل بن زبیر کوفی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فهم مولفه های روایت زیدیه از واقعه عاشورا از جمله موضوعاتی است که در حوزه تاریخ پژوهی اسلامی مطرح است. از این میان واکاوی روایت «فضیل بن زبیر کوفی» در کتاب «تسمیه من قتل مع الحسین (ع)» به دلیل قدمت، تفردهای روایی و شخصیت ویژه مولف اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به دنبال این پرسش است که فضیل با تدوین تسمیه من قتل مع الحسین (ع)، در پی تحقق چه هدفی یا اهدافی بود؟ از این رو جستار پیش رو مبتنی بر تحلیل و مقایسه داده های مستخرج از منابع اصیل و متقدم برآن است تا ابتدا با مراجعه به منابع تاریخی، رجالی و حدیثی شخصیت فضیل بن زبیر را معرفی کرده و سپس ویژگی های سندی، ساختاری و محتوایی کتاب را ارایه کند و طی بازخوانی متن از رهاورد شناخت جریان های سیاسی و دینی مرتبط با آن عصر انگیزه های پنهان مولف را آشکار سازد. فضیل در جهت پاسخ به نیازهای فرقه ای آن روز زیدیان به طور هوشمندانه اقدام به انتخاب، تولید و چینش محتوای مورد نظر خود کرد و در این راستا به تهییج عواطف و جذب فرقه ای با تکیه بر یادآوری مظلومیت امام حسین (ع) و موضوع عاشورا پرداخت و با ادعای قیام به سیف امام سجاد (ع) در روز عاشورا در جهت تامین نیاز اندیشگانی زیدیه پیش رفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
50 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2671456 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!