تحلیل الغای قرارداد مرزی اروند رود از سوی ایران (1348 ش / 1969 م)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سرحدات آبی مرزی ایران در خوزستان همواره یکی از مناطق پر تنش و مورد اختلاف با دولت عراق بوده است. هدف از نگارش این مقاله، تحلیل الغای قرارداد مرزی اروند رود از سوی ایران در 1348 ش / 1969 م، می باشد.

روش تحقیق: 

روش تحقیق تاریخی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای « Library research» در یک فرآیند گام به گام برای جمع آوری اطلاعات پس از بررسی کلمات کلیدی، جمع آوری منابع بخصوص اسناد آرشیوی، یادداشت برداری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته است.

یافته ها

در سال 1914 که عراق بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب می گردید، عهدنامه ناعادلانه تحدید حدود مرزی با تاکید بر رودخانه اروندرود بر دولت ناتوان قاجاریه تحمیل گشت. با ظهور دولت پهلوی اول، قرارداد مرزی جدیدی با دولت عراق در 13 تیر 1316 / 4 ژوییه 1937 منعقد گردید. بااین حال، قرارداد 1316 نتوانست خواسته قانونی ایران بر اساس خط تالوگ را تامین نماید. از دهه 30 ش/50 م اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت که در دهه 40 ش/60 م به اوج خود رسید و در سال 1348/ 1969 به الغای قرارداد 1316 از سوی ایران منتهی گردید.

نتیجه گیری

نتیجه گرفته می شود که مجموعه ای از عوامل به هم پیوسته و مکمل سیاسی، اقتصادی، نظامی، حقوقی، پیوندهای دیپلماتیک و تحولات بین الملل در منطقه خاورمیانه موجب شکل گیری بحران، استمرار تنش های میان تهران و بغداد و درنهایت ابطال این قرارداد گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2672661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!