تحول سیال های کانه‏ ساز در کانسار طلای داشکسن، شمال‏ خاوری قروه، باختر ایران، برپایه ترکیب شیمیایی تورمالین و داده‏ های سیال های درگیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کانسار طلای داشکسن با ذخیره‏‏ اکسیدی 52 میلیون تن و میانگین عیار‏ 77/1 گرم بر تن طلا، در میزبان داسیت/ریوداسیت پورفیری و برش‏‏ های داسیتی میوسن میانی، در باختر ایران تشکیل شده است. کوارتز، فلدسپار، هورنبلند و بیوتیت از کانی‏‏ های اصلی آن هستند و در بیشتر بخش‏‏ ها دگرسان شده‏‏ اند. این کانسار با گذار از سامانه پورفیری به اپی‏‏ ترمال با حضور تورمالین در دگرسانی‏‏ های فیلیک و سیلیسی، همراه با رگه‏‏ های طلادار شناخته می‏‏ شود. تورمالین در کانسار داشکسن با بافت‏‏ های افشان، رگه/رگچه و برشی رخ داده است و در بررسی های سنگ نگاری به شکل‏‏ های سوزنی (نوع اول)، شعاعی (نوع دوم) و تیغه‏‏ ای کشیده (نوع سوم) دیده می‏‏ شود. ترکیب شیمیایی سه نوع تورمالین روی نمودارهای مختلف نشان می دهد تورمالین ها می توانند نماینده ماهیت و تحولات سیال کانه‏‏ ساز باشند. برپایه تجزیه‏‏ های ریزکاو الکترونی، تورمالین‏‏ های‏‏ نوع اول و سوم ترکیب دراویت و نوع دوم دراویت مایل به شورل دارند و هر سه نوع در گروه قلیایی دسته‏‏ بندی می‏‏ شوند. تورمالین‏‏ های نوع سوم برخلاف تورمالین‏‏ های دو نوع دیگر، منطقه‏‏ بندی ضعیفی نشان می‏‏ دهند و مقدارهای بالاتری از عنصرهای Na، K، Fe و Mg و مقدار کمتری از Ca دارند. روی نمودار سه‏‏ تایی Fetot-Ca-Mg در جایگاه متاپسامیت و متاپلیت‏‏ های فقیر از کلسیم و سنگ‏ های کوارتز- تورمالینی جای می‏‏ گیرند. نسبت بالاتر Fe/(Fe+Mg) در انواع یک و دو نشان‏ دهنده خاستگاه ماگمایی- گرمابی آنهاست؛ اما این نسبت‏‏ در تورمالین‏‏ های نوع سوم متفاوت است و به شرایط گرمابی گرایش دارد. بررسی های سیال های درگیر روی رگه‏‏ های کوارتز- تورمالین- پیریت، گویای شوری از 9/15 تا 8/16 درصدوزنی معادل نمک طعام و دمای همگن‏‏ شدن از 185 تا 254 درجه سانتیگراد است. شواهد این پژوهش نشان می‏‏ دهد رگه کوارتز- تورمالین- پیریت در کانسار داشکسن موثر از وجود سامانه ای گسلی و در پی تغییرات فیزیکوشیمیایی سیال کانه‏‏ ساز در شرایط فشارزدایی و احتمالا ترکیب با آب‏‏ های جوی کم ژرفا پدید آمده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!