چگونگی ایجاد زنجیره هم ارزی گفتمان مهدویت در عصر صفویه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آنگاه که امری همچون مهدویت از حدود قلمروهای عقیدتی فراتر می‎‍رود و به پدیده‎‍ای سیاسی-اجتماعی بدل می ‍شود، از ظرفیت‎‍های لازم برای مطالعه به‎‍مثابه یک گفتمان برخوردار می‎‍شود، مهدویت نیز در عصر صفویه، چنین ظرفیتی داشته است. به منظور تحقق چنین مطالعه‎‍ای و با مبنا قراردادن نظریه گفتمان ارنستو لاکلایو و شانتال موفه، براساس روشی تاریخی-تحلیلی، سوال اساسی آن است که ساختار سیاسی- اجتماعی عصر صفویه، چگونه توانسته است چنین زنجیره هم ارزی نسبتا فراگیری را مستقر کند. در همین راستا، فرضیه پژوهش آن است که مهدویت ازطریق یکی از اصول و ارکان گفتمان، یعنی زنجیره هم ارزی، این قابلیت را یافته است که قاطبه جامعه را فارغ از تفاوت‎‍های جنسیتی، قومیتی، جغرافیایی، سیاسی و حتی دینی، در یک همگرایی چشمگیر قرار دهد. یافته‎‍ های تحقیق نشان می‎‍دهد مفصل‎‍بندی حاکمیت صفوی براساس مهدویت، در توازی با ایجاد زنجیره هم ارزی، ازطریق عمومیت باور به منجی، به‎‍منزله سازوکارهای گفتمانی، موفق به ایجاد همگرایی اجتماعی فارغ از تفاوت‎‍های موجود شده و ازطریق نبود مفصل‎‍بندی دال منجی، به‎‍ مثابه دال‎‍های تهی، چنین پوششی را رقم زده است. همچنین ژرف ساخت‎‍های هژمونیک‎‍سازی صفویه، ازجمله تاریخ‎‍نگری‎‍ و تاریخ‎‍نگاری‎‍ها و مواضع و متون فقهی علمای شیعه، امکان ایجاد این زنجیره را فراهم کرده ‎‍اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674142 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!