بررسی تنوع گونه ای پرندگان تالابی شهرستان پلدختر

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حفاظت از تالاب ها و حیات موجود در آنها مستلزم شناخت تنوع زیستی این اکوسیستم ها  است. پرندگان آبزی و کنار آبزی که وابستگی اکولوژیکی به تالاب ها دارند، به عنوان شاخص های زیست محیطی به کار برده می شوند. این پژوهش در زمستان سال 1400 به منظور بررسی تنوع گونه ای پرندگان تالابی شهرستان پلدختر انجام شده است. داده های سرشماری نیمه زمستانه برای یک دوره 13 ساله(1400- 1388) از اداره کل محیط زیست استان لرستان دریافت گردید. جهت بررسی تنوع گونه ای پرندگان تالابی پلدختر از شاخص عکس سیمپسون و غالبیت سیمپسون استفاده گردید. در طی دوره آماری مورد بررسی در تالاب های پلدختر  10 راسته از 19 راسته، 16 تیره از 84 تیره و 60 گونه از 545 گونه شناسایی شده در ایران: سرشماری و ثبت گردیدند که به ترتیب 6/52 درصد از راسته، 04/19 درصد از خانواده و حدود 11 درصد از گونه های پرندگان ایران در تالاب های پلدختر زیست نموده اند.3/68 درصد گونه های پرندگان تالابی پلدختر در رده گونه های حمایت نشده و عادی، 67/26 درصد در دسته گونه های حفاظت شده و تحت حمایت و 5 درصد که شامل گونه خروس کولی دشتی(اجتماعی) (Vanlellus gregarius)که در بالاترین رده حفاظتی جهان(CR) قرار دارد و گونه اردک سرحنانی (Aythya ferina)که در رده گونه آسیب پذیر(VU) و گونه های فلامینگوی کوچک(Phoenicopterus minor) و گونه  گونه اردک بلوطی(Aythya nyroca) در رده گونه های در معرض انقراض(NT) است، زیست می کنند.  در تالاب های پلدختر3/53 درصد پرندگان  زمستان گذران، 30 درصد مهاجر عبوری، 3/8 درصد تابستان گذران و جوجه آور، 7/6 درصد عادی(چهارفصل) و تنها 7/1 درصد تابستان گذران بدون جوجه آوری بودند. نتایج بررسی شاخص های تنوع گونه ای پرندگان تالابی پلدختر نشان داد که سال 1393 کمترین یکنواختی گونه ای و سال 1398 بیشترین مقدار تنوع گونه ای را دارا بودند. بنابراین تالاب های پلدختر از زیستگاه های مهم تالابی در منطقه است و نقش مهمی در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران ایفا می کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674576 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!