ارزیابی تاب آوری ساختاری روستای صراخیه تالاب شادگان با استفاده از نرم افزار Flow-3d با مدل آشفتگی LES

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سکونتگاه های روستایی به دلیل ضعف در سازه ها، زیرساخت ها و نابرابری های اجتماعی و فرهنگی و برخی کارکدهای مدیریتی بیشتر در معرض خطر و خسارات ناشی از بلایا قرار دارند. این مطلب لازم می دارد تا به تاب آور نمودن این بناها توجه ویژه شود. روستای صراخیه واقع در تالاب شادگان، دراستان خوزستان است که به دلیل معماری بومی خانه های روستا و نوع معیشت آن ها که وابسته به تالاب است به یک روستای گردشگری تبدیل شده است که در سیلاب سال 1398 خسارت های فراوانی را متحمل شده است و گردشگری و امرار و معاش و نوع زندگی مردم روستا را تحت تاثیر قرار داده است. نگارندگان در این تحقیق تلاش دارند تا با تکیه بر روش میدانی به بررسی مولفه های کالبدی سازنده تاب آوری در فضای معماری روستایی صراخیه بپردازند و ضمن تاکید بر مولفه کالبدی به نقد و بررسی اقدامات روستاییان و دولت درزمینه ی مقابله باسیل پرداخته شود. در گام اول با برداشت میدانی و بررسی های نقشه های روستا هشت تیپ خانه در این روستا در نظر گرفته شد. سپس استفاده از نرم افزار Flow 3D با مدل آشفتگی LES  شبیه سازی سیلاب در محدوده مورد مطالعه صورت گرفت . که آن ها با زوایای متفاوت نسبت به تالاب و فاصله ی متفاوت نسبت به هم شبیه سازی شد .همچنین از نرم افزار Tecplot 360 جهت تجزیه وتحلیل شبیه سازی استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که مناسب ترین کالبد و بافت روستا در برابر سیلاب بیشتر در زوایای 45 و 60  نسبت به تالاب قرار دارد. لذا می توان نتیجه گرفت؛ با اصلاح بافت روستا و جهت گیری ابنیه و ایجاد مرکزی جهت مدیریت بحران های طبیعی، می توان وضعیت روستا را پس از بحران، عادی کرد و ازاین روی جریان گردشگری را تسهیل نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674579 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!