افزایش کارایی الگوریتم تخلیه در محاسبات مه با کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به کاربرد روزافزون محاسبات مه لزوم ارایه راه حل هایی جهت افزایش کارآیی آنها به شدت احساس می شود. بر اساس این مسیله که تعداد دستگاه های لبه ای زیاد است، باید ساز و کاری برای انتخاب این وظایف و تخلیه آن ها به ابر وجود داشته باشد. مسیله مورد نظر برای تصمیم گیری این است که از بین آن دستگاه لبه های موجود برای تخلیه کدام یک از آن ها انتخاب و سپس تخلیه گردد، که این مسیله در زمره مسایل غیر چندجمله ای سخت قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم های قطعی به سادگی و در زمان چندجمله ای نمی توان راه حلی مناسب و کارآمد برای آن یافت نمود. در این مقاله برای حل این مساله از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است. روش پیشنهادی با تعریف تابع هدف مناسب برحسب تخلیه مناسب بار و توزیع عادلانه وظایف بر روی منابع محاسباتی  کارآیی را نسبت به روش های مشابه بهبود داده است. در مقایسه با روش های دیگر، مانند روش بدون بارگیری، بارگیری کامل به روش ابر و بارگذاری کامل به روش ابر، آزمایش ها و شبیه سازی های گسترده نشان داده اند که روش پیشنهادی موثر است و می تواند استراتژی بارگذاری بهینه را برای کاربران سیار فراهم کند. برای ارزیابی این روش از داده های واقعی پلنت لب استفاده شده و نتایج بیانگر این است که روش پیشنهادی مصرف انرژی را بین 3 تا 10 درصد و زمان اجرای کل نیز بین 5 تا 8 درصد در مقایسه با روش های دیگر کاهش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675253 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!