بررسی تمام موج میدان های دور و نزدیک یک شناور و استخراج میدان دور از داده های میدان نزدیک پراکنده شده در باند فرکانسی ایکس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، به تشریح میدان های دور و نزدیک یک شناور در محیط نرم افزار تمام موج فناوری شبیه سازی کامپیوتری (CST)  پرداخته می شود. در همین راستا، میدان دور به کمک داده های حاصل از میدان نزدیک پراکنده شده استخراج می گردد. ابتدا به منظور تبیین روش مورد استفاده برای محاسبه میدان نزدیک پراکنده شده، یک ساختار ساده (مکعب فلزی) شبیه سازی می شود. پس از آن، با شبیه سازی تمام موج یک شناور به ابعاد 1/23×20×8/130 سانتی متر مکعب یا 3λ 103×54/1 در فرکانس 5/8 گیگاهرتز از باند ایکس (X)، میدان های دور و نزدیک آن با توجه به روش مذکور محاسبه و گزارش می شود. در ادامه، میدان دور این شناور به کمک داده های موجود از میدان نزدیک پراکنده شده، به دست می آید. مشخصه سطح مقطع راداری این شناور نیز با استفاده از حل کننده مجانبی نرم افزار CST محاسبه می گردد. بیشینه سطح مقطع راداری شناور در فرکانس 5/8 گیگاهرتز برابر با 51/2 متر مربع است. به منظور محاسبه تمامی میدان های الکتریکی دور و نزدیک، از حل کننده حوزه زمان استفاده شده است. سادگی محاسبه میدان دور از میدان نزدیک که در این مقاله ارایه شده، باعث می گردد که بتوان ساختارهای مشابه را نیز با استفاده از همین روش، مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!