تحلیل پیوند آب، انرژی و محیط زیست در تصفیه پساب، تولید سوخت زیستی و تثبیت کربن با استفاده از میکروجلبک ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
همبست آب، انرژی، غذا و محیط زیست و ضرورت حفظ این منابع برای ادامه حیات به ایجاد امنیت پایدار در سیستم‏های انرژی می‏انجامد. در این مطالعه به تحلیل پیوند آب، انرژی و محیط زیست در تولید سوخت‏های زیستی نسل سوم با استفاده از کشت ریزجلبک‏ها در پساب‏های شهری با هدف تصفیه زیستی، تولید سوخت و تثبیت کربن پرداخته شده است. در این زمینه، ضمن بررسی تاثیر ظرفیت تصفیه زیستی پساب با استفاده از گونه جلبکی بر بازیابی منابع آبی در محیط نرم افزار LEAP، اثر جایگزینی سوخت تولیدی در سیستم حمل ونقل عمومی شهری بر میزان انتشار آلاینده‏ها با لحاظ نسبت‏های اختلاط مختلف گازوییل با بیودیزل (شامل B5، B10، B20، B50) با استفاده از نرم افزار ENERGYPLAN مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد بیودیزل تولیدی در نسبت‏های یادشده به ترتیب 25/4، 58/8، 43/17 و 78/45 درصد از کل انرژی مورد نیاز سالانه را تامین خواهد کرد. این میزان جایگزینی به ترتیب معادل کاهش 9/2، 9/5، 7/12 و 7/31 درصد در میزان انتشار CO2 است. همچنین با لحاظ نرخ رشد سالانه 5 درصد افزایش در ورودی تصفیه خانه فاضلاب، پس از 12 سال می‏توان ضمن تامین تقاضای 46 درصد انرژی مورد نیاز سالانه از محل B50 و کاهش انتشار سالانه 32 درصد دی‏اکسید کربن، مدل پیشنهادی می‏تواند به کاهش 414 میلیون دلاری در هزینه انتشار کربن منجر شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675436 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!