بیماری تغییر رنگ خوشه برنج در مناطق برنج کاری استان اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
بیماری تغییر رنگ خوشه برنج یک بیماری مرکب یا چند عاملی است که عوامل متعدد قارچی و باکتریایی در ایجاد آن دخیل هستند. در منطقه لنجانات استان اصفهان برنج به عنوان یک کشت اصلی محسوب می شود. ارقام برنج لنجان از ارقام پابلند، مقاوم به سرما، زودرس، حساس به ریزش دانه و بیماری های پوسیدگی طوقه و تغییر رنگ خوشه اند. با توجه به شرایط خاص اقلیمی تمامی برنج مورد کشت در استان متعلق به ارقام بومی است. بیماری تغییر رنگ خوشه برنج سالیانه درصد قابل توجهی از شالیزارهای استان را عمدتا توسط عوامل قارچی آلوده کرده و باعث کاهش کمی و کیفی محصول می شود، بنابراین مدیریت و کنترل این بیماری بر اساس بررسی های میدانی و تحقیقات انجام شده در کشور و استان می تواند نقش موثری در افزایش کمی و کیفی محصول برنج استان ایجاد نماید. در همین راستا میتوان با تکیه بر یافته های علمی از جمله استفاده از بذور ضدعفونی شده، رعایت اصول به زارعی، تغذیه متعادل و در صورت نیاز کاربرد قارچ کش ها در مزرعه، بیماری را کنترل و مدیریت کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2675567 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!