تاثیر تمایز در راهبردهای یاربستی محور بر درک مطالب خوانشی و اصلاح واژگان دریافتی زبان آموزان سطح متوسطه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش سعی دارد تاثیر استفاده از راهبردهای تمایز داربستی را بر درک مطلب و بهبود واژگان دانش آموزان متوسطه مورد بررسی قرار دهد. تاثیر استفاده از راهبردهای تمایز روی داربست بر استفاده از راهبرد خواندن دانش آموزان متوسط نیز بررسی شد. محقق 40 زبان آموز زبان انگلیسی با سطوح متوسط را انتخاب کرد. آنها دانش آموزان مختلط از موسسات تهران بودند. در این مطالعه از آزمون مهارت نلسون، آزمون غربالگری، آزمون تشخیصی، آزمون پایش پیشرفت، آزمون نتیجه و پرسشنامه بسته استفاده شد. برای بخش کمی، دانش آموزان انتخاب شده به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه آزمایشی و بقیه گروه کنترل بودند. هر گروه شامل 10 دانش آموز بود. 15 جلسه برای درمان وجود داشت. در گروه آزمایشی مربی از راهبردهای تمایز داربستی برای بهبود درک مطلب دانش آموزان و در گروه کنترل معلمان از روش های معمولی استفاده کردند. آزمونی که حوزه وسیع را به مهارت های خاص تقسیم می کند، در این مورد، درک استنباطی و واژگان دریافتی قبل و بعد از مداخله اجرا شد. سوالات در دوره آموزشی مرتبط ساخته شد. نتایج پس آزمون نشان داد که «خواندن استنباطی» و «واژگان دریافتی» گروه آزمایش به طور محسوسی بیشتر از گروه کنترل است. داده های بخش کیفی از طریق پرسشنامه راهبرد خواندن MARSI (مختاری و ریچارد، 2002) جمع آوری شد. پرسشنامه راهبرد خواندن قبل از آموزش و شروع آموزش برای 20 شرکت کننده اجرا شد و بعد از آموزش مجددا اجرا شد. این شامل 30 آیتم بود که سه عامل را اندازه گیری می کرد: استراتژی های خواندن جهانی (13 مورد)، استراتژی های حل مسیله (8 مورد)، و راهبردهای خواندن پشتیبانی (9 مورد). نتایج پس آزمون نشان داد که میانگین نمرات دو خرده مقیاس «جهانی» و «حمایتی» در گروه آزمایش به طور محسوسی بیشتر از میانگین نمرات گروه گواه است، اما برای سایر خرده مقیاس های «حل مسیله» تفاوت معناداری وجود ندارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
191 تا 211
لینک کوتاه:
magiran.com/p2676591 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!