رعایت حقوق سه گانه حیات، آزادی و کرامت در دوره حکومت خلفا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شبهات برون متنی نهج البلاغه، از گذشته تاکنون رواج داشته است و امروزه، دست آویز قراردادن این کتاب برای بی ا عتبار کردن باورهای شیعی، روشی متداول در بین قایلین به شبهه است. مهم ترین شبهات نهج البلاغه پیرامون موضوع امامت و انکار نص برای اثبات حکومت حضرت، شکل گرفته است و مطرح کنندگان شبهه با استناد به برخی خطب و نامه های نهج البلاغه، درصدد اظهار این مطلب هستند که برخی کرده ها و گفته های ایشان در این کتاب، نصب رسول صلی الله علیه و آله و سلم  را رد می کند و عبارات بکار رفته در تمجید خلفای گذشته در نهج البلاغه، نمایانگر تایید حکومت های پیشین از سوی حضرت است. نوشتار حاضر با  هدف تحلیل  اعتبار اظهارات این گروه بر پایه نهج البلاغه و با استنادات تاریخی نوشته شده و برای نیل به هدف مورد نظر، پایه های تشکیل حکومت بر اساس حقوق سه گانه ی حیات، آزادی و کرامت از دیدگاه نهج البلاغه و قرآن مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده، از دیدگاه حضرت و بر اساس نهج البلاغه در حکومت های خلفا، نه تنها حقوق سه گانه حضرت و خاندان نبوی به شدت مورد تهدید قرار گرفت، بلکه مردم نیز به انواع مختلف و با عملکرد خلفا، از حقوق خود محروم شدند. بررسی میزان سازگاری سخنان امام علیه السلام در زمینه رعایت حقوق الهی -انسانی اعم از حق حیات، آزادی وکرامت، با عملکرد خلفاء هدف اصلی نوشتار حاضر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
117 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2676777 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!