بررسی مقایسه ای بسامد کاربرد استعاره مفهومی «علم» در گفتار خاتمی، احمدی نژاد و روحانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

نظام آموزش‏ عالی هر کشور از مهم ترین نهادهاست زیرا تربیت کننده نیروهایی است که اداره کشور را به عهده می گیرند، لذا سیاست گذاری های غلط در این نهاد می تواند آسیب جدی به کشور وارد سازد. یکی از این رویکردهای نادرست به علم که در آموزش ‏عالی ایران در دهه های اخیر وارد شده است نگاه کمی و اقتصادی به علم و تجاری سازی دانش است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی استعاره علم/دانش در گفتار سه رییس ‏جمهور، نشان دهد که چگونه نگاه اقتصادی و تجاری به علم، در سخنان آن‏ها بازتاب یافته است. به لحاظ چارچوب نظری و روشی، این پژوهش مبتنی بر نظریه و رویکرد لیکاف و جانسون (1998) و چارتریس‏بلک (2004) است. نتایج بررسی داده ها نشان می دهد که محمود احمدی‏نژاد در مقایسه با دو رییس جمهور دیگر، در سخنرانی‏های خود، از گفتمان استعاری بیشتر بهره برده است. همچنین حوزه ‏های مفهومی کالا، مکان، سفر، به ترتیب پربسامدترین حوزه‏ های مفهومی به‏کاررفته به مثابه حوزه مبدا استعاره ‏ها در پیکره مرجع هستند. حوزه مبدا "کالا" با تخصیص 78% از آمار استخراج شده از استعاره‏های مفهومی، پربسامدترین حوزه شناخته شده است. به علاوه، برجسته بودن نگاه کالایی و اقتصادی به علم، در سخنان هر سه رییس جمهوری نشان دهنده ذهنیاتی است که منجر به وضعیت ناهنجار کنونی در دانشگاه ها شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2677964 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!