المواءمه بین نمط حیاه الإمام الحادی عشر وسائر الائمه (ع)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ومن الشیعه الإمامیه بان الایمه الاثنی عشر هم نور واحد، وان اخلاقهم وافعالهم متسقه ومنسجمه فی سبیل هدف موحد، لکنهم اختلفوا فی بعض الاسالیب والطرق بحسب الظروف والمواقف التی واجهوها، ومن ابرز الامثله علی ذلک الإمام الحسن العسکری (ع) آخر الایمه الذین عاشوا بین الناس بشکل ظاهر وعلنی، وتم توثیق بعض جوانب حیاته الاجتماعیه والسیاسیه. ولانه عاش فی ظل حصار ورقابه شدیدین من قبل الحکام - کما کان حال ابیه من قبل - فإن الاخبار المتعلقه بحیاته قلیله ونادره، ولکن مما ورد عنه من اخبار نستطیع ان نلاحظ ان بعض جوانب سلوکه کانت متماشیه مع سلوک آبایه، وبعضها لا یبدو کذلک. ومن هنا تسعی هذه المقاله للإجابه عن السوال التالی: کیف یمکن تحلیل وتبریر هذه الاختلافات؟ ترکز هذه الدراسه علی الجانب الاجتماعی والسیاسی من سیره الإمام العسکری (ع)، ولا تتناول سایر ابعادها کسیرته العبادیه. فرضیه البحث هی ان سیره الإمام الحادی عشر لا تختلف عن سیره سواه من الایمه فی معناها وجوهرها، وإنما تختلف فی صورتها بسبب اختلاف ظروف الزمان والمکان. ولکن یبقی هناک بعض النقاط التی قد یظهر منها عدم التوافق مع سیره بقیه الایمه؛ وهو ما سوف نتعرض له فی هذه المقاله.

زبان:
عربی
صفحات:
82 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2680384 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!