تحلیل نقش کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و ارگانیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دهه های گذشته مصرف کودهای شیمیایی اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی نظیر آلودگی آب و خاک و همچنین بروز مشکلاتی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده را به همراه داشته است. که این مشکلات، تجدید نظر در روش های افزایش تولید محصولات زراعی و توجه به مسیله امنیت غذایی را ضروری ساخته، و از این رو کاهش مصرف سموم جهت مبارزه با آفات و بیماری ها و کودهای صنعتی جهت افزایش تولید، کاربرد فرآورده های زیستی برای تغذیه گیاهان زراعی به عنوان راهکار بنیادین مد نظر قرار گرفته است، که یکی از این فرآورده ها کودهای زیستی است، با منشا باکتری، قارچ، جلبک، یا دیگر موجودات خاکزی که مکانیسم عمل آنها قابلیت افزایش توان جذب عناصر غذایی گیاه درخاک را دارا می باشد. استفاده از این فرآورده ها موجب شد که بحث کاربرد کودهای زیستی در کشاورزی پایدار و زیستی مطرح گردد. در واقع کودهای زیستی به عنوان جایگزین یا مکمل کودهای شیمیایی مطرح شده که باعث افزایش حاصلخیزی خاک، رشد گیاه و بهبود کیفیت محصول می گردد. این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه مروری تهیه شده، تلاش دارد ضمن بررسی نقش کودهای زیستی در کشاورزی ارگانیک، راهکاریی را ارایه نماید.

زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2681620 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!