اثرات تلقیح با کودآزوسپیریلوم و فسفر به تعداد دانه در طبق، وزن خشک و وزن هزار دانه گلرنگ در منطقه لاوریاب در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

گلرنگ با نام علمی Carthamus tinctorius گیاهی یکساله با ارتفاع حدود 60 سانتیمتر می باشد. این گیاه کمی خاردار و دارای برگ های پهن، دندانه دار و بدون دمبرگ می باشد. در قسمت زیرین برگ، رگبرگ ها نمایان و برجسته می باشند. گل های این گیاه شبیه خارخاسک است و منفرد، لوله ای و به رنگ زرد مایل به قرمز بوده که در انتهای ساقه ظاهر می شود. میوه این گیاه فندقه سفید رنگی می باشد که دسته ای تار نازک در قسمت بالای آن وجود دارد.فسفر یک جزء اصلی در ATP است، مولکولی که «انرژی» آن گیاه را برای فرآیندهایی مانند فتوسنتز، سنتز پروتیین، انتقال مواد مغذی ، جذب مواد مغذی و تنفس فراهم می کند. آزوتوباکتر و آزوسپیریلوم باکتری های تثبیت کننده N2 آزاد هستند که در ناحیه ریزوسفری توانایی سنتز و ترشح برخی از مواد فعال بیولوژیکی را دارند که رشد ریشه را افزایش می دهند. این آزمایش در لاوریاب زاهدان (ایران) بین 29 درجه عرض شمالی و 60 درجه طول شرقی و در ارتفاع 1391 متری از سطح متوسط دریا انجام شد. آزمایشات میدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل با مرحله سه تکرار اجرا شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر آزوسپیرلوم بر تعداد دانه در طبق، وزن خشک و وزن هزار دانه معنی دار بود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2681622 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!