ارزیابی محیط زیستی تصفیه خانه شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری

ر
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

برنامه ریزی جهت ایجاد تاسیسات و زیرساخت های شهری و مدیریت آنها نقش بسیار مهمی در کاهش مشکلات و مسایل محیط زیستی دارد. به دلیل این که در سال های اخیر طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب های شهری در نقاط مختلف ایران گسترش روزافزون داشته است با توجه به کمبود شدید آب در بسیاری از مناطق کشور امکان دسترسی به منابع آب مناسب به منظور کاربرد در تامین آب کشاورزی، صنعتی، آبیاری فضای سبز و موارد متعدد دیگر فراهم آمده است. این مطالعه به منظور تعیین اثرات سوء ناشی از اجرا یا عدم اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب چلیچه، ارزیابی اخیر صورت گرفته است. در این بخش اثرات مختلف اجرا یا عدم اجرای پروژه بر منابع مختلف محیط زیست براساس اطلاعات بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نتیجه آنها به صورت کمی ارایه ‘گردید. به جهت شرایط خاص پروژه فاضلاب، از روش ووتن و رایو جهت ارزیابی محیط زیستی در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده اجرای پروژه از لحاظ محیط زیستی اثرات مثبت قابل ملاحظ های بوجود خواهد آورد و عدم اجرای پروژه در دراز مدت باعث اثرات منفی قابل ملاحظ های خواهد شد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2681623 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!