نقش شهرداری ها در بهبود محیط زیست، بهداشت شهری و شهر سالم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سلامت بخش مهمی از روند توسعه در شهر است که تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله مسکن، آموزش، مذهب، اشتغال، تغذیه، اوقات فراغت و تفریح، بهداشت و مراقبت های پزشکی، حمل و نقل خوب، محیط زیست پاک و سبز، یک جامعه دوستانه و خیابان ها و اماکن عمومی امن قرار دارد. برنامه شهر سالم نیازمند مشارکت فعال و همکاری بین دولت محلی، سازمان های غیر دولتی و گروه های اجتماعی جهت اولویت بخشیدن به مسایل مربوط به سلامت می باشد و مفهوم شهر سالم فرصت خوبی برای رسیدگی به تمام عوامل موثر بر سلامت به شیوهای جامع و یکپارچه فراهم می کند. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و هدف تحلیل و بررسی نقش شهرداری ها در بهبود محیط زیست سالم و بهداشت شهری است. بهداشت محیط زیست یک مسیله پیچیده است، اما به هرحال عوامل زیر در ایجاد محیط سالم در هر فرآیند توسعه پایدار ضروری است. مفهوم شهر سالم همچنین، زمینه ایجاد بهداشت عمومی، کنترل و هدایت عوامل محیطی را فراهم می کند و موجب تحریک و ابداع نوآوری می گردد و همانطور که پیشتر اشاره شد، به شدت به مشارکت جامعه و بسیج مردمی با نهاد شهرداری ها و مهارت ها، منابع و اندیشه ها وابسته است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2681625 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!